Axe boulonné goupillé

Manille droite à axe boulonné goupillé Green Pin
kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 2t

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 3t25

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 4t75

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 6t5

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 8t5

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 9t5

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 12t

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 13t5

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 17t

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 25t

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 35t

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 42t5

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 55t

kg

Manille droite à axe boulonné Green Pin® WLL 85t